Nová prohlídková trasa na zámku Vranov nad Dyjí

Oživlé památky

Od 19. května můžete navštívit nově instalované interiéry druhé prohlídkové trasy, která přiblíží osudy vranovského zámku a jeho majitelů - polských hrabat Mniszků a Stadnických - v průběhu 19. a na počátku 20. století. 

Prohlídková trasa "Soukromé pokoje a kaple" bude v letošním roce zpřístupněná do konce září a vedle "Reprezentačních interiérů" se stane druhou plnohodnotnou interiérovou prohlídkovou trasou v nabídce vranovského zámku.