CÍRKEVNÍ SVATEBNÍ OBŘADY

 

 


V zámecké kapli Nejsvětější Trojice je možno uskutečnit pouze církevní svatby.
 

   ZÁJEMCI MUSÍ SPLNIT ZEJMÉNA TYTO PODMÍNKY  

  • dohodnout administrativní náležitosti sňatku ukládané zákonem s Matričním úřadem ve Vranově nad Dyjí (tel. 515 225 901, e-mail hanakova@ouvranov.cz) a jím vydané osvědčení k uzavření církevního sňatku předložit oddávajícímu duchovnímu
  • dohodnout termín obřadu se správou zámku (tel. 515 296 215)
  • dohodnout sňatek s Farním úřadem ve Vranově nad Dyjí (tel. 515 296 384)
  • před zahájením obřadu uhradit správě zámku správní poplatek 12 500,- Kč (včetně 21% DPH)
  • nejpozději 15 minut před sňatkem se shromáždit na přístupové cestě před vstupem do kaple

Počet účastníků. Celoročně nevytápěný (!) interiér kaple pojme v lavicích 20 sedících
osob, dalších cca 70 míst je k dispozici pro stání.

Květinová aranžmá jsou pouze na hlavním oltáři. Floristickou výzdobu lavic a bočních oltářů si musí snoubenci, pokud si ji budou přát, zajistit sami.

Zvukovou kulisu může tvořit pouze živě interpretovaná hudba, kterou si zabezpečují rovněž snoubenci. K tomuto účelu lze při splnění zvláštních podmínek a s předchozím souhlasem správy zámku využít i zámeckých barokních varhan.

Parkování vozidel. Maximálně dvě vozidla účastníků obřadu parkují na prvním a druhém nádvoří, při vjezdu do areálu i při výjezdu z něj nesmí vydávat výstražné akustické signály. Ostatní automobily parkují před bývalými zámeckými konírnami nebo na obecním parkovišti pod zámkem. Ve zdůvodněných případech zváží správa zámku výjimku.

Šatna pro snoubence není k dispozici.

Fotografování a filmování obřadu v kapli si zajišťují snoubenci sami. Fotografování novomanželského páru v ostatních interiérech zámku, pokud si ho přejí - je uskutečnitelné opět jen prostřednictvím vlastního fotografa po ukončení obřadu a pouze za dozoru a podle pokynů pracovníka zámku. Filmování v těchto prostorách povoleno není.

Pronájem sálu předků, vstupního sálu, jižní terasy a druhého nádvoří pro svatební hostiny je možný pouze v době od května do října. Cena se pohybuje od 85 000,- Kč do 150 000,- Kč.