OBČANSKÉ SVATEBNÍ OBŘADY


Pro občanské svatební obřady je vyhrazen sál předků.

Tyto unikátní prostory lze k tomuto účelu využít od dubna do října, a to v sobotu od 12 do13 hodin.

 

Volné termíny svatebních obřadů v roce 2019:

13. a 27. dubna

11. května

29. června

7. a 21. září

5. a 12. října

 

ZÁJEMCI MUSÍ SPLNIT ZEJMÉNA TYTO PODMÍNKY :

  • včas dohodnout termín obřadu se správou zámku (tel. 515 296 215 nebo 606 665 788)
  • dohodnout administrativní náležitosti sňatku ukládané zákonem s Matričním  úřadem Městyse Vranov nad Dyjí (tel. 515 225 901, e-mail hanakova@ouvranov.cz)
  • před zahájením obřadu uhradit správě zámku 12 500,- Kč  (včetně  21 % DPH ) za pronájem sálu
  • nejpozději 20 minut před zahájením obřadu, to je v cca 11,45 hodin,  se shromáždit na druhém nádvoří zámku
  • omezit pobyt svatebčanů v sále předků po skončení nejvýše půlhodinového obřadu a zajistit jejich odchod z tohoto místa nejpozději(!) v 12 hodin  50 minut    
      

Počet účastníků. Interiér sálu předků pojme až 300 osob, 20 židlí je připraveno k sezení. Kapacita jižní terasy je 70 osob, 20 židlí je připraveno k sezení.

Květinová aranžmá jsou pouze na barokním stole před oddávajícím. Náročnou floristickou výzdobu sálu si musí snoubenci, pokud si ji budou přát, zajistit sami, nejspíš prostřednictvím specializované dodavatelské firmy.

Zvukovou kulisu může tvořit klasická reprodukovaná hudba. Sál však má horší akustiku a ne každá skladba a ne každé nástrojové obsazení je posluchačsky přijatelné.

Parkování vozidel. Maximálně dvě vozidla účastníků obřadu parkují na druhém nádvoří, při vjezdu do areálu i při výjezdu z něj nesmí vydávat  žádné  akustické  signály. Ostatní automobily svatebčanů parkují před bývalými zámeckými konírnami nebo na veřejném parkovišti pod zámkem. Ve  zdůvodněných případech zváží správa zámku výjimku.

Šatna pro snoubence není k dispozici.  

Fotografování a filmování obřadu v sále předků si zajišťují snoubenci sami.               V ostatních interiérech zámku, pokud si ho přejí - je uskutečnitelné pouze fotografování s účastí fotografa a novomanželského páru a pouze za dozoru a podle pokynů pověřeného pracovníka zámku. Filmování mimo sál předků povoleno není. 

Posvatební pobyt svatebčanů na druhém nádvoří je možný až do konce provozní doby. Svatebčané však musí respektovat platný návštěvní řád. Navíc je nezbytné, aby se vystříhali nadměrných zvukových projevů včetně vlastní živé hudby, ale i rozhazování rýže a dalších tradičních zvyklostí. Vjezd kočárů s koňmi na nádvoří musí předem schválit správa zámku. 

Pronájem sálu předků, vstupního sálu, jižní terasy a druhého nádvoří pro svatební hostiny je možný pouze v době od května do října. Cena se  pohybuje od 85 000,- Kč do 150 000,- Kč.