Mezinárodní konference Management statků světového dědictví – rizikové faktory. Sborník příspěvků

Detailed information

Year:

2016

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

165

ISBN:

978-80-7480-057-3

0 Kč

PDF 23,92 MB

Download

Ve dnech 19. – 20. listopadu 2015 uspořádal Národní památkový ústav v Národním technickém muzeu v Praze mezinárodní odbornou konferenci s názvem Management statků světového dědictví: rizikové faktory. Tato konference navázala na obdobnou tematickou konferenci „Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice“, která se uskutečnila v Praze v dubnu 2012.  Akce byla koncipována rovněž jako národní příspěvek k 70. výročí založení UNESCO s cílem připomenout širokou působnost této organizace při ochraně světového dědictví. Záštitu konferenci poskytla Česká komise pro UNESCO, partnery se kromě MK ČR staly Národní komitét ICOMOS a Národní technické muzeum. Příspěvky přednesené v rámci tohoto odborného setkání byly zaměřeny na zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví v konfrontaci se zkušenostmi s řešením rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu památek UNESCO. Cílem bylo položit základy k budoucí diskuzi k výsledkům monitoringu, na jejichž základě dojde ke zpracování národních doporučení k Akčnímu plánu v roce 2016. Konference byla realizována za přispění dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora pro památky UNESCO.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop