Petrášův palác v Olomouci

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2000

Place:

Olomouc

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

117

ISBN:

80-902104-7-3

230 Kč

Out of stock

V knize jsou reprezentativním způsobem shrnuty výsledky archeologického a stavebně historického průzkumu Petrášova paláce v Olomouci, jeho historie, stavební a slohový vývoj, i cenné archeologické nálezy.  Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou a německým a anglickým resumé.

Obsah:
Úvod / Pavel Dostál
Památkový ústav v Olomouci a Petrášův palác / Karel Biňovec
Historie Petrášova paláce v kontextu dějin města a Horního náměstí / Vlasta Kauerová
Svobodný pán Petráš a Societas incognitorium / Vlasta Kauerová
Kamnové kachle a hrací karty z archeologických průzkumů v prostoru Petrášova Paláce / Hedvika Sedláčková
Summary
Zusammenfassung

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop