Romantismus 19. století ve výtvarném umění

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2007

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

137

ISBN:

978-80-86752-49-5

180 Kč

Out of stock

Průvodce pro milovníka umění a historie. Stálá výstava obrazů a soch 19. století z depozitářů moravských zámků, hradů a muzeí

Státní zámek Lednice na Moravě

Česká a německá verze.

Obrazy vystavené v lednické obrazárně pocházejí většinou z fondů zámeckých objektů, které neslouží ke kulturním účelům, protože byly po druhé světové válce určeny pro potřeby škol, ústavů, úřadů apod. Mobiliáře těchto hradů a zámků byly svezeny na ostatní objekty, dnes zpřístupněné veřejnosti. Zde byly většinou uloženy v mobiliářích.

Autorka výstavy i katalogu PhDr. Jitka Sedlářová vytvořila koncepci prezentace, která respektuje skladbu těchto bývalých soukromých sbírek a přitom reflektuje společenské, kulturní ale i politické a vojenské události evropských dějin 19. století. Výstava a katalog Romantismus 19. století v evropském umění se tak stává současně průvodcem po dějinách některých moravských, rakouských, německých, francouzských a ruských šlechtických rodů i historických událostí, jimiž prošla Evropa 19. století.