Zprávy památkové péče 4/2013

Detailed information

Year:

2013

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

88

95 Kč

Sold out

 

 

 

Ina TRUXOVÁ:
Editorial / 281

In media res: Památky zahradního umění 19. a 20. století

 • Ivo CERMAN:
  Patriotický park Veltrusy: každodenní život a myšlenkové poselství /283
 • Martina LEHMANNOVÁ, Robert VÁCLAVÍK, Petr VŠETEČKA:
  Zahrada vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně–Žabovřeskách /289
 • Ladislav ZIKMUND-LENDER:
  Mezi čestným dvorem, parkem a zahradou: Úprava okolí Kotěrovy budovy muzea v Hradci Králové a její kontext /296
 • Lenka KŘESADLOVÁ:
  Zámecká zahrada ve Zdislavicích na přelomu 19. a 20. století /301
 • Markéta DOLEŽALOVÁ:
  Drobná zahradní architektura žateckých staveb 19. a 20. století /306
 • Roman ZÁMEČNÍK:
  Zahradní architekti první republiky /309
 • Roman ZÁMEČNÍK:
  Zahrada vily Stiassni – příklad prvorepublikového zahradního umění /317
 • Kamila KREJČIŘÍKOVÁ, Přemysl KREJČIŘÍK:
  Zahrada vily Tugendhat /324
 • Tereza HRUBÁ, Šárka KOUKALOVÁ:
  Výjimečný architektonický soubor vily a zahrady Františka Schnöblinga ve StranČicích /328
 • Ina TRUXOVÁ:
  Vila a zahrada Ing. Dr. Františka Müllera v Praze /335

Materiálie, studie: Kulturní krajina

 • Věra KUČOVÁ, Lenka STROBLOVÁ, Martin WEBER:
  Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón /340
 • Jana DOSTÁLOVÁ:
  Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska /347

Vzpomínka na prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc.

 • Tomáš Durdík – archeolog, medievista a kastelolog (Petr SOMMER) /351
 • Tomáš Durdík – (středo)evropský kastelolog (István FELD) /352
 • Tomáš Durdík a jeho výzkum českých hradů (Petr CHOTĚBOR) /353
 • Tomáš Durdík – pedagog na Fakultě architektury ČVUT (Karel KIBIC) /355
 • Tomáš Durdík a památková péče (Josef ŠTULC) /356
 • Ohlédnutí za publikací Hrady na Malši (Iva KOŠATKOVÁ) /357

Různé:

 • 70 let od úmrtí Antonína Frömla, vrchního zahradníka rodiny Stiassni (Roman ZÁMEČNÍK) /358
 • Obnova zahrady Rothmayerovy vily (Ladislav ZIKMUND-LENDER) /359
 • Henry Hope Reed (1915–2013) (Martin HORÁČEK) /361
 • Vojtěch Láska sedmdesátiletý (Miroslav BROŽOVSKÝ) /362
 • Životní jubileum Ing. Dagmar Fetterová (Roman ZÁMEČNÍK) /363

Semináře, konference, akce:

 • Sedmé pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu (Dagmar FETTEROVÁ) /365
 • Aktuální stav projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (Lenka KŘESADLOVÁ) /366
 • Otevření nových expozic na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
 • Rok lidové architektury 2013 (Dagmar ŠNAJDAROVÁ) /368
 • Z odborného tisku /369

Resumé

 • Zusammenfassung /371
 • Summary /373

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.