NÁVŠTĚVNOST OD ÚNORA 2012

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

POHÁDKA "ČERTŮV POKLAD"

Agentura Veronika

Pražská Agentura Veronika na- bízí v době od 9. do 11. června 2015 divadelní představení „Čertův poklad“,  která se ko- nají přímo v interiérech vranov- ského zámku. Jde o pohádku určenou pro děti z mateřských školek, pro školáky i dospělé.

Účast možná pouze po před- chozí rezervaci na telefonním čísle 604 381 520 nebo e-mailu: agentura.veronika@centrum.cz, www.agenturaveronika.cz. Volejte v pondělí – pátek od 13 do 18 hod.         Více ...

Navigace

Obsah

 


 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
STÁTNÍHO ZÁMKU VRANOV NAD DYJÍ!

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století - podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu - nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků, dominující zdejší členité krajině a výtvarně umocňující její osobitý půvab. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. S nimi spříznění hrabata Stadničtí ho drželi až do počátku druhé světové války. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.                                                                                                                                                                                                                                                 Více ...


 

 POSLEDNÍ  AKTUALITY     

Vranov zamecka kaple N. Trojice

Noc kostelů 2015 - zámecká kaple

V rámci akce "Noc kostelů 2015" bude kromě farního kostela ve Vranově nad Dyjí zdarma přístupná také zámecká kaple Nejsvětější Trojice s výkladem.

                                                                    Více ...                                 

 

Monsorno Vranov
Výstava „Podyjí 1820. Črty z cest G. M. Monsorna“ Národní park Podyjí pořádá ve spolupráci se Státním zámkem Vranov výstavu faksimilií kreseb rakousko-italského malíře Giovanni Maria Monsorna (1786-1836)..                   Více ...

                                                                                                          

  Barokní oltáříkRestaurovaný cestovní oltářík                                         Na hlavním prohlídkovém okruhu mohou návštěvníci opět spa- třit cestovní oltářík s obrázkem Madony s Ježíškem, pochá- zející z vranovského fondu. V loňském roce jej restaurovala Kateřina Pittlová ve spolupráci s Lenkou Helfertovou a Pavlem Hančem...                                                             Více ...

 

 

...Nový kastelán a nový kurátor! Správa zámku oznamuje, že od 1. března 2015 nastupuje na místo kastelána Státního zámku Vranov nad Dyjí Mgr. Jiří Černý, na místo jeho zástupce a kurátora mobiliárních fondů Mgr. Iveta Černá. Dosavadní kastelánka a dosavadní kurátor odcházejí do důchodu a opouštějí zámek.

 

 

 

 

 

 

.