NÁVŠTĚVNOST OD ÚNORA 2012

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

POHÁDKA "ČERTŮV POKLAD"

Agentura Veronika

Pražská Agentura Veronika na- bízí v době od 9. do 11. června 2015 divadelní představení „Čertův poklad“,  která se ko- nají přímo v interiérech vranov- ského zámku. Jde o pohádku určenou pro děti z mateřských školek, pro školáky i dospělé.

Účast možná pouze po před- chozí rezervaci na telefonním čísle 604 381 520 nebo e-mailu: agentura.veronika@centrum.cz, www.agenturaveronika.cz. Volejte v pondělí – pátek od 13 do 18 hod.         Více ...

Navigace

Obsah

 


 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
STÁTNÍHO ZÁMKU VRANOV NAD DYJÍ!

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století - podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu - nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků, dominující zdejší členité krajině a výtvarně umocňující její osobitý půvab. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. S nimi spříznění hrabata Stadničtí ho drželi až do počátku druhé světové války. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.                                                                                                                                                                                                                                                 Více ...


 

 POSLEDNÍ  AKTUALITY                                                                      

                                                                                                 
                 

arch. Michael

Mezinárodní den památek a historických sídel 18.4.2015  Mimořádně zdarma zpřístupněna zámecká kaple Nejsvětější Trojice..                                                                  Více...

 

 

 

24.3.15

Zahájení sezóny na Vranovsku 25. a 26. 4. 2015
Zámek je přístupný v sobotu a v neděli 25. a 26. 4. 2015, v tyto dny zvýhodněné vstupné pro všechny kategorie. 

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu pořádají pro pozvané hosty v pátek 24. 4. v 10.00 hod slavnostní zahájení rekreační sezóny  na vranovském zámku.           Více...

 

 

   Vstupní brána zámku

Zámek se otevírá o Velikonocích                                   Na Bílou sobotu 4. dubna 2015 se zámek ve Vranově nad Dyjí otevírá návštěvníkům, otevřen pak bude v neděli 5. dubna, v pondělí 6. dubna a následující dubnové víkendy, vždy v době od 9 do 16 hodin.

 

 

lukostřelba
Střelba z luku a kuše na zámku Vranov                         
O volných velikonočních dnech 4. – 6. dubna 2015 si návštěvníci mohou vyzkoušet střelbu z luků a kuší do připravených terčů pod vedením zkušených střelců.  Místo: zahradní plocha na terase vedle hlavní brány zámeckého areálu.

  

 

Barokní oltáříkRestaurovaný cestovní oltářík                                         Na hlavním prohlídkovém okruhu mohou návštěvníci opět spa- třit cestovní oltářík s obrázkem Madony s Ježíškem, pochá- zející z vranovského fondu. V loňském roce jej restaurovala Kateřina Pittlová ve spolupráci s Lenkou Helfertovou a Pavlem Hančem...                                                             Více ...

 

 

 

...Nový kastelán a nový kurátor! Správa zámku oznamuje, že od 1. března 2015 nastupuje na místo kastelána Státního zámku Vranov nad Dyjí Mgr. Jiří Černý, na místo jeho zástupce a kurátora mobiliárních fondů Mgr. Iveta Černá. Dosavadní kastelánka a dosavadní kurátor odcházejí do důchodu a opouštějí zámek.

 

 

 

 

 

 

.