KUNŠTÁTSKÝ ROK 2014

.

 ROK PÁNŮ Z KUNŠTÁTU –
 mimořádný projekt Národního 
 památkového ústavu 2014!!            
 Více...

NÁVŠTĚVNOST OD ÚNORA 2012

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Obsah

 


 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
STÁTNÍHO ZÁMKU VRANOV NAD DYJÍ!

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století - podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu - nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků, dominující zdejší členité krajině a výtvarně umocňující její osobitý půvab. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. S nimi spříznění hrabata Stadničtí ho drželi až do počátku druhé světové války. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.                                                                                                                                                                                                                                                 Více ...  POSLEDNÍ AKTUALITY    

Váza z vranovské kameniny s malovanou vedutou švýcarského města Svatý MořicSetkání s kameninou v sobotu 25. října 2014            Správa zámku zve zájemce na komentovanou prohlídku výstavy „Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmys- lového musea v Praze“.Setkání se uskuteční v sobotu 25. října 2014 v 15 hodin. Prohlídku povede kastelánka zámku. Sraz účastníků v zámecké pokladně, jednotné vstupné 90,- Kč.                                                                             Více ...

 

Budovy předhradí s barokní kaplíPřijďte se podívat!
Správa zámku oznamuje, že Národní památkový ústav spolu  s Ministerstvem kultury České republiky připravil k podzimním školním prázdninám malý dárek. úterý 28. října 2014 mo- hou děti a mládež do 18 let navštívit interiéry většiny hradů a zámků a dalších památek zdarma. V regionu Podyjí se do     této akce zapojuje vranovský zámek, bítovský hrad a středověká zřícenina Nový   Hrádek u Lukova. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Úastníci seminářeUžitečné setkání odborníků                                           Ve dnech 1. až 3. října 2014 se na zámku uskutečnilo celo- státní setkání účastníků projektu Ministerstva kultury ČR NAKI, jehož cílem je vytvoření vzdělávacích programů v oblasti kulturního dědictví.                                                Více ...

 

                                                                                    

Neogotické půdní zápichy okolo záhonu na bylinkovéádceZáhonové lemovky                                                        Na zámecké půdě se před lety našla dřevěná bedna s před- měty z vranovské kameniny ve tvaru zápichů do půdy o velikosti asi  18 x 14 cm. Zjistilo se, že se jedná o tzv. lemovky, které původně sloužily k ohraničení kulatých záhonů na jižní terase u sálu předků. Jsou zachyceny na obraze od Josefa Dorého z třetí čtvrtiny 19. století, který je možné vidět na návštěvnické trase. Autor namaloval dnes již neexistující zahradní úpravu terasy s cestičkami, trávníkem a  květinovými záhony.                                              Více ...

                                 

                                                            

 

 

.