Pronájmy prostor

Slavnosti, jednání, společenská setkání

Některé prostory zámku, které občas slouží i jako zajímavá kulisa hraných filmů, si lze pronajmout k pořádání svatebních hostin, firemních prezentací, různých oborových seminářů, k politickým jednáním nebo k různým společenským setkáním spojeným se zážitkovou gastronomií a kulturními pořady. Všechny tyto aktivity probíhají v zámeckých interiérech a exteriérech vyznačujících se značnou kulturně historickou hodnotou. Proto je nutné, aby jejich obsah nebyl v rozporu s principy památkové péče a s dobrými mravy.

Pronajmout si můžete:

  • Vstupní sál o rozloze asi 113  m2    
  • Sál předků o rozloze asi 380  m2, atraktivní prostor umožňující pojmout při koncertním uspořádání 400 i  více diváků, při tzv. švédských rautech nejméně 200 osob a při stolovém uspořádání 100 až 150 osob. 
  • Jižní terasu s vítězným obloukem o rozloze asi 206 m2 propojenou se sálem předků a nabízející impozantní pohled na pozůstatky středověkého hradu a na členitou krajinu národního parku Podyjí. 
  • Severní terasu s vítězným obloukem a vyhlídkou do vranovského údolí o rozloze 460 m2 propojenou se sálem předků; je vhodná zejména pro garden party s ohništěm.
  • Velkou jídelnu o rozloze asi 85  m2 a společenský salon o rozloze 86 m2 – historické interiéry navazující na vstupní sál, použít je lze například pro společenský tanec.
  • Čestný dvůr s kašnou a barokním schodištěm o rozloze asi 1250 m2 poskytující vítanou příležitost zejména pro pořádání hudebních a divadelních produkcí.
Společenská akce v sále předků

Ve vstupním sále a v sále předků je nedokonalá akustika. Oba sály jsou nevytápěné a je nutné je osvětlit. Z ostatních interiérů je předem vyklizen historický nábytek, obrazy a další movité kulturní památky. U organizačně náročnějších akcí se počítá s uzavřením zámku pro veřejnost. Pro parkování je k dispozici menší plocha před vstupem do zámku, první nádvoří a velké obecní parkoviště pod zámkem.

Správa zámku uvedené prostory pouze pronajímá, nezabývá se tedy logistikou akcí. Nabízí však kontakt na regionální subjekty zajišťující gastronomii, kulturní pořady, ohňostroje a další služby. Zájemci musí přijet k osobnímu jednání, v němž se vyjasní a domluví podrobnosti. Poté bude sepsána řádná smlouva garantující zájmy obou stran.

Cena pronájmů se odvíjí zejména od roční doby, od počtu a velikosti pronajatých prostor a od délky a účelu akce a zahrnuje i cenu za spotřebované energie. U jednorázových celodenních pronájmů se pohybuje v intervalu 50 000 Kč až 150 000 Kč.