Cyklovýlet z Vranova na Nový Hrádek

Trasa nabízí mimořádnou celodenní projížďku jádrem Národního parku Podyjí a nejcennější oblastí rakouského Nationalpark Thayatal. Navíc umožňuje návštěvu romantické zříceniny Nový Hrádek a rakouského hradu Hardegg. Délka 40 km.

Celodenní výlet začíná u brány vranovského zámku. Vydáme se po silnici dolů do městečka, kde na náměstí odbočíme vpravo. Před mostem přes řeku zatočíme doleva a podél několika domků Předních Hamer se dostaneme kolem Dyje do Hamer Zadních. Po zelené značce pokračujeme v blízkosti Ledových slují velmi náročnou, místy stoupající tratí po cyklistické trase č. 5122 až na Větrník. Tento úsek patří mezi nejkrásnější, ale vyžaduje velmi zdatné cyklisty, kteří musejí překonat výškové převýšení až 200 m. Projíždíme pak cyklistickou trasou č. 48 po červené značce okrajem obce Čížov s návštěvnickým střediskem Národního parku Podyjí a se zajímavou Luitgardinou vyhlídkou a na konci Lukova odbočíme doleva na polní trať vedoucí k rozcestníku Příčky. Zde se vydáme po zelené značce trasou 5002 lesní cestou skrze druhou a první zónu národního parku až k zřícenině Nový Hrádek s ojedinělou vyhlídkou do podyjské krajiny. Po prohlídce památkového objektu se vracíme stejnou cestou zpět do Čížova, kde po zelené značce zamíříme ke státní hranici a do nejmenšího rakouského města Hardegg. Zde navštívíme jeho středověký hrad a po krátkém odpočinku se vracíme tzv. cyklistickou trasou šesti měst do obce Felling, v jejímž katastru překročíme státní hranici. Výlet skončíme ve Vranově nad Dyjí.