PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

Interiér sálu předků

Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nejhonosnějších interiérů a seznámí je s historií hraběcího rodu Althannů, kteří iniciovali velkolepou vrcholně barokní přestavbu i klasicistní úpravy zámku v 17. a 18. století.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–15.00
 • 150 Kč (dospělí)
 • délka 45 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Pokoj princezny Jadwigy Lubomirské

Prohlídkový okruh přiblíží osudy vranovského zámku a jeho majitelů - polských hrabat Mniszků a Stadnických - v průběhu 19. a na počátku 20. století. Součástí tohoto okruhu je i prohlídka kaple Nejsvětější Trojice.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 150 Kč (dospělí)
 • délka 45 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka všech instalovaných interiérů vranovského zámku. Vstup na I. okruh (Reprezentační interiéry) a II. okruh (Soukromé pokoje) za zvýhodněné vstupné.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 250 Kč (dospělí)
 • délka 90 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace není nutná
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • (dospělí)
 • délka minut
 • max. 100 osob
 • rezervace není nutná