Informace pro návštěvníky

Tato stránka umožňuje rychlou a praktickou orientaci v základní nabídce našich služeb  a usnadňuje naplánování návštěvy zámku. 

Parkoviště

Parkování motorových  vozidel před zámkem není možné. K tomuto účelu slouží velké a s výjimkou okrajových sezonních měsíců i  hlídané  parkoviště u  silnice na konci Vranova (směrem na Podmýče). Z něho se mohou návštěvníci vydat na  asi 600 metrů dlouhou cestu pro pěší vedoucí lesem k hlavnímu vstupu do zámku.

Bezbariérový přístup

Vozíčkáři se mohou zúčastnit prohlídky na třetím okruhu (výstava před hlavní branou). Na okruhu prvním (instalované interiéry) je to možné  pouze tehdy, jestliže je zajištěno jejich přenesení  přes široké vstupní schodiště a po skončení prohlídky zase snesení. V domku u hlavní brány je pro ně k dispozici vhodně upravené a modernizované sociální zařízení. Správa zámku se snaží na požádání řešit specifické individuální potřeby handicapovaných. 

Mazlíčci

Psi se mohou pohybovat ve venkovním areálu zámku pouze na vodítku a za trvalého doprovodu svých majitelů. Je nepřípustné uvazovat je k zábradlí a nechat je bez dozoru.  Do interiérů vstupovat nesmí. Hlídací služba není zajišťována.

Cyklisté

Vjezd jízdních kol do vnitřního areálu zámku zakazuje návštěvní řád. Cykloturisté je musí odstavit za vstupní branou a zde je také mohou ve stojanech  uzamknout. Hlídací služba není zajišťována.

Zázemí pro děti

Zvláštní zázemí pro děti není k dispozici. V domku za vstupní branou, v němž je umístěno prostorné a moderní sociální zařízení vybavené umývárnou, je pouze přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi. Zvláštní zázemí pro děti není k dispozici. V domku za vstupní branou,
v němž je umístěno prostorné a moderní sociální zařízení vybavené umývárnou, je pouze přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi.

Občerstvení

V červenci a srpnu mohou návštěvníci využít stylovou vinárnu a kavárnu na prvním nádvoří. Po celou seuzonu je před hlavním vstupem do zámku k dispozici provizorní stánek s občerstvením. Po dokončení finančně náročné přestavby protilehlých zámeckých koníren ho vystřídá moderní restaurační zařízení lépe odpovídající potřebám návštěvníků a standardům doby.

NEMOTORIZOVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI

  • Zastávek autobusů veřejné hromadné dopravy je ve Vranově pět, jedna z nich  asi  120 metrů nad vstupem do zámku.  Kyvadlová přeprava osob je zajišťována v červenci a srpnu několikrát denně kolovým vyhlídkovým vláčkem jezdícím z vranovské pláže přes náměstí až k zámku a zpět.
  • Zámek je se svým okolím součástí Národního parku Podyjí, na který za státními hranicemi navazuje rakouský National Park Thayatal. Pěší návštěvníci proto musejí  dodržovat platná pravidla pohybu osob, což mimo jiné znamená, že se v prvních a  druhých zónách obou parků mohou pohybovat pouze po značených turistických stezkách.