Informace pro návštěvníky

Parkování

Parkování motorových  vozidel před zámkem není možné. K tomuto účelu slouží velké a s výjimkou okrajových sezonních měsíců i  hlídané  parkoviště u  silnice na konci Vranova (směrem na Podmýče). Z něho se mohou návštěvníci vydat na  asi 600 metrů dlouhou cestu pro pěší vedoucí lesem k hlavnímu vstupu do zámku.

Přístupnost

Žádný z prohlídkových okruhů zámku není zcela bezbariérový.

Přístupné venkovní prostory zámku jsou pro vozíčkáře snadno dostupné. Od vstupní brány přes renesanční most, po obě nádvoří včetně vyhlídky je areál bez schodů, přejet je nutné pouze zvýšené prahy. Povrch tvoří většinově písek, dlažba a beton.

Prohlídka prvního okruhu Reprezentační interiéry je možná s asistencí tehdy, jestliže je zajištěno přenesení  mechanického vozíčku do prvního patra po dvouramenném vnitřním schodišti a následném snesení po širokém kamenném schodišti do nádvoří.

V domku u hlavní brány je k dispozici vhodně upravené a modernizované sociální zařízení.

Pro osoby se sluchovým postižením nabízíme zapůjčení tištěných textů k prohlídkovým okruhům.

Zvířata

Psi se mohou pohybovat ve venkovním areálu zámku pouze na vodítku a za trvalého doprovodu svých majitelů. Je nepřípustné uvazovat je k zábradlí a nechat je bez dozoru.  Do interiérů vstupovat nesmí. Hlídací služba není zajišťována.

Cyklisté

Vjezd jízdních kol do vnitřního areálu zámku zakazuje návštěvní řád. Cykloturisté je musí odstavit za vstupní branou a zde je také mohou ve stojanech  uzamknout. Hlídací služba není zajišťována.

Pro děti

Zvláštní zázemí pro děti není k dispozici. V domku za vstupní branou, v němž je umístěno prostorné a moderní sociální zařízení vybavené umývárnou, je pouze přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi.

Občerstvení

V červenci a srpnu mohou návštěvníci využít stylovou vinárnu a kavárnu na prvním nádvoří. Po celou seuzonu je před hlavním vstupem do zámku k dispozici provizorní stánek s občerstvením.

NEMOTORIZOVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI

  • Zastávek autobusů veřejné hromadné dopravy je ve Vranově pět, jedna z nich  asi  120 metrů nad vstupem do zámku.  Kyvadlová přeprava osob je zajišťována v červenci a srpnu několikrát denně kolovým vyhlídkovým vláčkem jezdícím z vranovské pláže přes náměstí až k zámku a zpět.
  • Zámek je se svým okolím součástí Národního parku Podyjí, na který za státními hranicemi navazuje rakouský National Park Thayatal. Pěší návštěvníci proto musejí  dodržovat platná pravidla pohybu osob, což mimo jiné znamená, že se v prvních a  druhých zónách obou parků mohou pohybovat pouze po značených turistických stezkách.