Vranovská kamenina

Její historie, význam a uplatnění v zámeckých interiérech

Spodní část oficiální tovární plakety

Založení továrny, její vzestup, úpadek a zánik

Slavnou vranovskou továrnu na výrobu kameninového zboží založil v roce 1799 Josef Weiss. V roce 1816  ji koupil vlastník zámku a majitel vranovského dominia Stanislav Mniszek, který přijal nové zaměstnance, rozšířil sortiment a zlevnil a zdokonalil technologii. V roce 1828 získal výhradní oprávnění k produkci nových druhů wedgwoodů (jemné keramiky v anglickém stylu) a okolo roku 1832 zavedl i levnou, působivou a tehdy módní metodu tištěného dekoru.

Třicátá a čtyřicátá léta jsou pro továrnu obdobím vrcholného rozkvětu. Vyráběl se rozsáhlý sortiment zboží masově pronikajícího na tuzemský i zahraniční trh – kupř. jídelní, toaletní, psací a kuřácké soupravy, ale i květináče, vázy, kávostroje a ohřívače. Téměř 80 zaměstnanců, kteří měli k dispozici mlýn na hlínu poháněný parním strojem, 4 pece a 25 kruhů, zpracovalo ročně udivující množství 2400 sáhů dřeva a 10 000 q hmoty, z níž vyrobili asi "sedm a půl tisíce kusů nádobí neobyčejné krásy a jakosti". V té době dosáhla výrazných úspěchů jak na domácím trhu, tak i v zahraničí a získala i významná uznání a  ocenění na evropských a světových výstavách.      

 Koncem čtyřicátých a v průběhu padesátých let se začaly množit vážné výrobní a odbytové potíže způsobené zejména konkurencí nedalekého závodu v Kravsku a soutěžením se stále se zdokonalující a zlevňující výrobou porcelánu. Koncem sedmdesátých let  krize vyvrcholila. Nepomohla ani produkce užitkového nádobí podružné umělecké hodnoty a čistě technické kameniny, ani export výrobků do Turecka a Itálie a vůbec vynalézavější obchod lépe reagující na požadavky trhu. V roce 1882 byla továrna uzavřena.

Vranovská kamenina v kontextu doby

Hodnotíme-li její produkci jako celek, musíme se především obdivovat mistrovství, s nímž vranovští keramici zvládli technologická úskalí výroby. V tomto smyslu vyniká především původní hladký wedgwood dürenbeckovský vyznačující se pevností i kvalitou glazury, trvanlivostí a vůbec vysokou funkčností. Dokonalé provedení charakterizuje i kameninu zdobenou zručnou malbou s květinovými, krajinnými či geometric- kými motivy nebo plastickým dekorem s často náročným prolamováním a prosekáváním keramické hmoty. V tomto směru dosáhla továrna velmi dobré úrovně a zařadila se důstojně po bok nejvýznamnějších závodů monarchie. 

Estetická úroveň většiny dochovaných výrobků je rovněž mimořádná, zejména klasicizující produkce z třicátých a z počátku čtyřicátých let. I když byla vranovská kamenina, hlavně zpočátku, ovlivněna cizími vzory, postupně – prostřednictvím vlastních modelérů a malířů – dospěla k samostatné tvorbě a ovlivnila zčásti i uměleckou úroveň výrobků jiných keramických závodů. Její výroba představuje nepominutelnou kapitolu v dějinách středoevropské hmotné kultury. Svým příkladem tvořivého přijímání cizích podnětů a jejich osobitým výtvarným, ale i technologickým rozvojem je dnešní době cennou inspirací.

Vranovská kamenina v interiérech základního prohlídkového okruhu

Nabízí ji v reprezentativní kolekci jako důležitý interiérový atribut. Exponáty pocházejí větši- nou z plánovitě budované  sbírky Mniszků a Stadnických, tedy bývalých majitelů zámku v  19. století. Ta představuje nejrozsáhlejší  soubor autentických kameninových výrobků místní továrny, jejíž produkce se v početných kolekcích objevuje i ve sbírkách v Moravské galerii v Brně, v Jihomoravském muzeu ve Znojmě,  v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze,  ale i u soukromých sběratelů a ve fondech významných evropských kulturních institucí.

V místnostech prvního prohlídkového okru- hu mají návštěvníci možnost zhlédnout jed- nak nejstarší nádoby z černého, červenohnědého a žlutého wedgwoodu. Jde zejména o podnosy, konvice, šálky, kalamáře, omáčníky, slánky, mísy, talíře nebo cukřenky a další jídelní nádobí z první čtvrtiny 19. století. Zaujme i na Vranově vynalezený tzv. dürenbeckovský wedgwood decentní pastelové barevnosti, který je v středoevropském kontextu výjimečným fenoménem a jenž představuje originální přínos pro dobovou keramickou produkci.

Průvodce upozorní na různé druhy dekorativních váz luxusního provedení a na způsoby zdobení výrobků z jídelních, kávových a čajových souprav, také ale ze souprav psacích a toaletních. Návštěvníci se seznámí s reliéfním dekorem, se zlacením, pestrou malbou, ale i s dekorem tištěným, němž se často uplatňuje motiv  zámku.                                                                                        

Sortiment výrobků kameninové továrny přibližuje fotogalerie Vranovská kamenina.