Pěší Claryho okruh

Okruh pojmenovaný po knížeti Karlu Clarym propojuje vyhledáváná historická a přírodní zákoutí Vranova s nečekanými výhledy do údolí Dyje. Délka 6 km.

Související památky

Okruh začíná na náměstí va Vranově. Úzkou uličkou dojdeme k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Za ním začneme stoupat pěšinkou na skalnatý Křížový vrch, na kterém nechala Helena Mniszková před více jak 150 lety postavit na památku svého zesnulého manžela tzv. Mniszkův kříž. Autentický text na litinové desce zabudované do jeho podnože je velmi emotivní :"Žena nejlepšímu z mužů. Děti nejlaskavějšímu z otců." Na tomto místě využijeme neopakovatelný výhled na zámek a jeho členité a lesnaté okolí. Poté sestoupíme na serpentinu silnice, abychom se vzápětí vydali na lesní pěšinu vedoucí vzhůru.  Na úzkém hřbetu nad starou formanskou cestou mineme kapličku Nejsvětější Trojice z roku 1746 a zastavíme se na  tzv. Šibeničním vrchu. Záhy vyjdeme z lesa a projdeme malou obcí Onšov, na jejíž návsi u velké kaple odbočíme doleva. Lesní cesta nás pak zavede ke skalní terase s Claryho křížem. Ten nechal v roce 1831 postavit vranovský Stanislav Mniszek na památku svého přítele knížete Karla Claryho. Odsud se nám otevře panorama údolí mezi monumentální siluetou zámku a přehradním jezerem. Po odpočinku se vrátíme na stezku, která nás v prudkém klesání zavede do Granátové zátoky. Odbočíme vlevo a po silnici dojdeme na hráz přehrady. Míjíme pak rekreační zástavbu a sestupujeme do nazpět do Vranova, kde na náměstí okruh končí.