Pěší okruh Heleny Mniszkové

  • Fyzická náročnost: Lehké
  • Časová náročnost: do 3 min
  • Občerstvení: Stánkové občerstvení před vstupem do zámku, zámecká vinárna
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Krátký a příjemný pěší výlet částí vranovského lesoparku s bunkry meziválečného opevnění a drobnými romantickými stavbami. Délka 3 km.

Související památky

Od brány vranovského zámku přejdeme přes silnici k budově bývalých zámeckých koníren, vedle které nás zavede pohodlná lesní cesta ke kamenné vyhlídkové plošině Tanečnice. Vzápětí naši cestu zkříží hluboká strž, kterou překonáme po dřevěném mostu. Opustíme pak smrkový les a vejdeme do světlejšího lesa listnatého. Po levé straně mineme kapli Maria Schutz (dříve Dianin chrámek) z konce 18. století. Na okraji tzv. Hraběnčiny louky zahneme doleva a po lesní cestě dojdeme na okraj pole, kde se před námi objeví zdevastovaný komplex budov bývalého statku. V jeho těsném sousedství zpozorujeme objekty lehkého pohraničního opevnění vybudované v meziválečném období a v letním období zpřístupněné. Před silniční křižovatkou pak projdeme kolem studánky Heleny Mniszkové a pokračujeme obnovenou ovocnou alejí, z níž se otevírá neobvyklý pohled na vranovský zámek. Na jejím konci zabočíme doprava a po okraji lesa zamíříme až k serpentinám, které nás zavedou do Felicitina údolí. Pohodlnou cestou podél potoka se pak dostaneme na křižovatku lesních cest s Felicitinou studánkou z roku 1806. Na štítu stavby je německý nápis "Felicie hraběnka z Mniszku zřídila a věnovala tuto studánku unaveným pouníkům k osvěžení a svému milovanému údolí pro okrasu". Cesta pak vede podél domků dál a končí tam, kde začala - u vchodu do vranovského zámku. 


Tipy na výlet

Nový Hrádek -pohled z příkopu na štítovou zeď staršího hradu

Trasa nabízí mimořádnou celodenní projížďku jádrem Národního parku Podyjí a nejcennější oblastí rakouského Nationalpark Thayatal. Navíc umožňuje návštěvu romantické...

Mniszkův kříž nad Vranovem v podzimní mlze

Okruh pojmenovaný po knížeti Karlu Clarym propojuje vyhledáváná historická a přírodní zákoutí Vranova s nečekanými výhledy do údolí Dyje. Délka 6 km.

Felicitina studánka

Pěší, mírně náročný romantický výlet v areálu Vranova připomíná Felicii Mniszkovou a její citový vztah k vranovské přírodě. Délka 4 km.