Reprezentační interiéry (základní okruh)

Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nejhonosnějších interiérů a seznámí je s historií hraběcího rodu Althannů, kteří iniciovali velkolepou vrcholně barokní přestavbu i klasicistní úpravy zámku v 17. a 18. století.

Interiér sálu předků

Nově upravená prohlídková trasa začíná výstupem po vnitřním schodišti s vyobrazením figur Španělské jezdecké školy z 18. století a pokračuje do mramorové chodby s portrétní galerií Althannů. Navštívíte prostory velkého barokního apartmá, které tvoří předpokoj, budoár, koupelna, kabinet a dámská ložnice. Dále si prohlédnete velký společenský salon, jídelnu, zařízené předsálí a ložnici Michala Josefa z Althannu s toaletním předpokojem, kde zaujmou především vzácně dochované nástěnné tapetové dekorace a malby z období klasicismu. Na závěr vstoupíte do monumentálního Sálu předků od císařského dvorního stavitele Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, který se svým architektonickým provedením i uměleckou výzdobou řadí mezi nejhodnotnější barokní interiéry střední Evropy.

 

 • Prohlídku lze rezervovat telefonicky či e-mailem nejméně tři dny předem. Součástí objednávky musí být termín návštěvy, požadovaný čas prohlídky, označení prohlídkového okruhu, počet osob, požadavek na jazyk prohlídky a jméno a telefonický kontakt na vedoucího skupiny. Vedoucí skupiny, kterému byla rezervace závazně potvrzena, se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky do pokladny, kde si zakoupí vstupenky. Nedostaví-li se nejpozději do uvedeného časového limitu, jeho skupina ztrácí nárok na přednostní prohlídku.

 • Pokladna je umístěna v prvním nádvoří za průjezdem vpravo. Zde si návštěvníci zakoupí časované vstupenky a přejdou průjezdem na druhé nádvoří s vyhlídkou do vranovského údolí.

 • Nejpozději tři minuty před zahájením prohlídky je třeba, aby se shromáždili u kašny na druhém nádvoří, odkud pak vstupují do zámeckých interiérů.

 • Meziprohlídkové intervaly jsou v letním období zpravidla 10minutové.

 • Polední přestávku vymezuje návštěvní řád na dobu od 12 do 13 hodin.

 • Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky.

 • V dubnu a říjnu ve všedních dnech (kromě pondělí)  je okruh zpřístupněn pouze pro předem objednané skupiny nad 10 osob a s předchozím souhlasem správy zámku.

Základní prohlídkový okruh přibližuje fotogalerie REPREZENTAČNÍ INTERIÉRY

 

Základní informace

 • délka 45 minut
 • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 1.–29. 3. uzavřen
30. 3.–30. 4. so–ne 9.00–15.00
19. 4. 9.00–15.00
22. 4. po 9.00–15.00
1. 5.–30. 6. út–ne 9.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–27. 10. so–ne 9.00–15.00
28. 10. po 9.00–15.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 150 Kč
 • Děti 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP nad 18 let, držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí 110 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti do 15 let) 400 Kč
 • Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, držitelé zaměsnaneckých průkazů Národního památkového ústavu a novináři po předchozí akreditaci u správy zámku zdarma

Cizojazyčný výklad

 • Dospělí 230 Kč
 • Děti 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři nad 65 let 170 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti do 15 let) 620 Kč
 • Děti do 6 let zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny