Soukromé pokoje

Prohlídkový okruh přiblíží návštěvníkům osudy vranovského zámku a jeho majitelů - polských hrabat Mniszků a Stadnických - v průběhu 19. a na počátku 20. století. Součástí prohlídkového okruhu je i kaple Nejsvětější Trojice z roku 1700.

 

 

Prohlídková trasa vás zavede do zámeckých interiérů, které jsou zařízeny jako soukromé pokoje polských majitelů zámku v 19. a na počátku 20. století. Apartmenty v prvním patře jsou rozděleny na dámkou a pánskou část, která připomíná zejména život Heleny a Stanislava Mniszkových. Jejich vztah ke zdejšímu panství prezentuje i vranovská továrna na kameninu, jejíž produkty jsou v interiérech hojně zastoupeny, neboť právě Mniszkové ji přivedli k nebývalému rozkvětu. Během putování zámkem můžete vidět nejen dámkou ložnici se salónem a pracovnou, malou rodinou jídelnu, ale i pozoruhodnou pracovnu v zednářském duchu, pánský předpokoj a ložnici. Nahlédnete i do hostinského pokoje, který užívala oblíbená společnice a neteř vranovské paní – Jadwiga princezna Lubomirská. Nechybí ani společenský salón, čítárna nebo i nezvyklá knihovna, kde se připomínají osudy počátku 20. století a éry rodiny Stadnických, kteřá Vranov k letním a podzimním pobytům až do roku 1938. V období druhé světové války byl zámek ve vlastnictví německého barona Gebharda von der Wense.

Na závěr prohlídky společně sestoupíte točitým schodištěm a spojovací chodbou do zámecké kaple Nejsvětější Trojice z roku 1700.


D o p l ň u j í c í    i n f o r m a c e :

 • Pokladna je umístěna na prvním nádvoří pod věží.

 • Polední přestávka v měsících květen, červen a září trvá od 12:00 do 12:40 hodin.

 • Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky.

 • Nejpozději 5 minut před zahájením prohlídky je třeba, abyste se shromáždili u kašny na druhém nádvoří, odkud pak vstupuje na prohlídkové trasy.

 • Prohlídku lze rezervovat pro skupiny nad 15 osob telefonicky či e-mailem nejméně tři dny předem. Součástí objednávky musí být termín návštěvy, požadovaný čas prohlídky, označení prohlídkového okruhu, počet osob, požadavek na jazyk prohlídky a jméno a telefonický kontakt na vedoucího skupiny. Vedoucí skupiny, kterému byla rezervace závazně potvrzena, se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky do pokladny, kde si zakoupí vstupenky. Nedostaví-li se nejpozději do uvedeného časového limitu, jeho skupina ztrácí nárok na přednostní prohlídku.

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2. 7.-1. 9. út–ne 10.00 – 16.00
3. 9.-29. 9. út–ne 10.00 – 15.00
30. 9.-31. 12. uzavřen

Vstupné

Vstupné v roce 2024
 • Kategorie Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 220 Kč
 • Senioři 65+ 180 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 180 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 180 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 70 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 10 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)

Další prohlídkové okruhy

Prohlídkový okruh zavede návštěvníky do nejhonosnějších interiérů a seznámí je s historií zámku během působení hraběcího rodu Althannů. V období 17. a 18. století získal zámek zásluhou velkolepých vrcholně barokních přestaveb a pozdějších klasicistních úprav svou současnou podobu.

tento okruh je dnes otevřen 9.00 – 17.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 220 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Individuální prohlídka středověké strážní věže ze 14. století s vyhlídkovým ochozem. Věž je vysoká 24 metrů a na její vrchol vede 111 schodů. V případě nepříznivého počasí je věž uzavřena.

tento okruh je dnes otevřen 9.00 – 17.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 100 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 25 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 20 osob

Group rezervace není nutná

Více informací