Vranovská kamenina

Fotogalerie přibližuje produkci proslulé továrny na výrobu kameniny a měkčích druhů porcelánu, která na Vranově pracovala v 19. století. Dnes jsou její výrobky ceněnou součástí sbírkového fondu evropských muzeí a jsou i trvalým předmětem zájmu starožitníků a soukromých sběratelů. V dějinách středoevropské hmotné kultury zaujímá fenomén vranovské kameniny nepřehlédnutelné místo.