Celkové pohledy

Soubor fotografií představující z různých úhlů rozvinutou zámeckou vedutu se sálem předků, ale také pohledy z přístupového mostu na budovy tzv. předhradí se zahradou a zámeckou kaplí.