Po téměř čtyřiceti letech se interiéry zámku Vranov nad Dyjí výrazně promění.

Návštěvníky vranovského zámku čeká v letošní sezóně hned několik změn a překvapení. K těm nejpodstatnějším patří nová podoba zámeckých interiérů a prohlídkových tras.

Stávající prohlídková trasa bude rozdělena na dva samostatné okruhy, které přiblíží významné etapy vranovské historie. První prohlídkový okruh přivítá návštěvníky 1. dubna a zavede je do reprezentačních interiérů zámku. Nabídne seznámení s postavami a osudy nejvýznamnějších majitelů Vranova - hraběcím rodem Althannů, kteří iniciovali velkolepou vrcholně barokní přestavbu i klasicistní úpravy zámku v 17. a 18. století. Druhá prohlídková trasa, zpřístupněná od konce května, se zaměří na 19. a počátek 20. století, kdy ve Vranově sídlily polské rody Mniszků a Stadnických. Na závěr prohlídky návštěvníci sestoupí točitým schodištěm a spojovací chodbou do oratoře a zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Tato pozoruhodná vnitřní komunikace, kterou v minulosti využívali majitelé zámku při návštěvě bohoslužeb, bude od letošního roku zpřístupněna poprvé.