Nedožité výročí PhDr. Miroslavy Novákové-Skalické

16. dubna by oslavila 90. narozeniny Miroslava Nováková-Skalická, výrazná osobnost jihomoravské památkové péče sedmdesátých a osmdesátých let 20. století.

Od roku 1969 pracovala Miroslava Nováková-Skalická v oddělení evidence na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. V roce 1974 přesídlila do zrekonstruované budovy ve Špalíčku, kde působila na úseku památkové péče o zámecké interiéry. Stala se autorkou nejen odborných statí, ale i populárně naučných publikací, vydávaných pro návštěvníky zpřístupněných památkových objektů (Milotice, Lednice). Jednou z hlavních náplní její práce bylo zadávání restaurátorských prací sbírkových předmětů. Iniciovala například konzervaci a opravu kolekce horského křišťálu nebo vyšívaných čalounů sedací soupravy z jídelny na zámku v Rájci nad Svitavou. V oblasti interiérových instalací zajistila odbornou přípravu a realizaci nové expozice na tehdy státním zámku v Boskovicích, zpřístupněnou v roce 1986.

Nejvýrazněji se však uplatnila a svoji největší zálibu našla v aranžování květin v historickém prostředí. Tato činnost vyústila v pořádání odborných seminářů nejprve pro jihomoravská zámecká pracoviště (Kroměříž, Rájec nad Svitavou, Vranov nad Dyjí), později pro účastníky z památkových objektů celé republiky (Krásný Dvůr).                                   

PhDr. Miroslava Nováková-Skalická (16. dubna 1927 – 17. září 2015)