Cyklotrasa "Hrady a zámky česko-rakouského příhraničí"

Cílem cykloturistického výletu jsou hrady a zámky západní části českého Národního parku Podyjí a rakouského Nationalpark Thayatal. Délka 53 km.

Z vranovského náměstí vyjíždíme směrem na Podhradí, tedy na křižovatce vlevo k čerpací stanici a odtud do prudkého kopce směrem k vranovskému zámku. Pokračujeme pak po silnici na obec Podmýče, do které ale nevjíždíme, ale na křižovatce s krátkou odbočkou pokračujeme rovně na Šafov. Odtud se vydáme přes Starý Pertřín do Podhradí se zříceninou hradu Frejnštejn. Po silnici pak proti toku Dyje dojedeme prudkým stoupáním okolo statku Mitrov od Uherčic s půvabným zámkem. Pokračujeme pak na Lubnici, ale na první křižovatce odbočíme  vpravo na Korolupy a přes Oslnovice  a Vysočany směrem na Dešov. Sjíždíme s kopce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu  a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatzce se vydáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se pak vracíme  zpět na křižovatku, projedeme Bítovem a sjíždíme k vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme ke zřícenině hradu Cornštejn.  Odtud jedeme asfatovou silničkou do Lančova , kde odbočíme vlevo a pokračujeme nazpět až do Vranova.      -       -       -    Druhá, rakouská varianta trasy je z Uherčic do Vratěnína    přes hraniční přechod Unterthürnau do Drossendorfu, dále přes Langau do Riegersburgu s barokním zámkem, přes Felling do Hardeggu, kde navštívíme zajímavý středověký hrad, a vracíme se přes Čížov do Vranova.